Skip to main content

N arozdiel od benzínových “príbuzných”, ktoré spaľujú palivo pomocou iskry, používajú naftové motory na zapálenie zmesi paliva a vzduchu žeraviace sviečky, alebo inak žhaviče. Podstatou fungovania dieselového motora je totiž princíp samovznietenia palivovej zmesi vyvinutím tlaku, ktorý ju ohreje na dostatočnú teplotu. Potrebných je minimálne 750°C. Dosiahnuť takúto teplotu nie je problém v lete, keď je vonku teplo. V takých podmienkach nie je ani problém pri štartovaní, keď je ešte motor studený. Práve vtedy totiž pomáhajú žhaviče dosiahnuť v motore dostatočnú teplotu. Samotné štartovanie naftového motora má tri fázy.

  • predžhavenie – prebieha, keď je štartovací kľúč v druhej polohe a na palubnej doske svietia kontrolky. Ide v podstate o zohriatie žhavičov na potrebnú teplotu, cca 850°C ale aj viac a trvá približne 5 – 10 sekúnd.
  • štartovanie – pri prvom zapálení paliva musia pomôcť žeraviace sviečky. Tie neskôr pomáhajú aj pri chode motora
  • dožhavenie – je treťou fázou pri štartovaní a jej dĺžka priamo závisí od vonkajšej teploty a teploty chladiacej kvapaliny. Čím nižšia je teplota okolia, tým dlhšia je táto fáza. Počas dožhavenia sa znižuje množstvo škodlivín, pretože sa palivo lepšie spaľuje.

Problém so štartovaním v zime a životnosť

Ten môže nastať práve preto, že v zime je okolitá teplota nízka a motor potrebuje viac času na to, aby dosiahol potrebnú teplotu pre naštartovanie. Tu zohrávajú úlohu práve kvalitné žhaviče. Môže sa stať, že nebudete vedieť naštartovať ani po niekoľkých minútach. Nemyslite si však, že zahriatie motora voľnobehom vám pomôže. V takom prípade totiž môže byť problém v tom(teda ak ste nezistili problém inde), že je niektorý žhavič poškodený, opotrebovaný alebo je poškodený či prerušený elektrický kontakt žhaviča. Životnosť žhavičov totiž ovplyvňuje niekoľko faktorov.

V prvom rade ide o počet štartov, ale všeobecne je potrebné ich meniť po najazdení určitého počtu kilometrov. Najčastejšie po 30 000 km resp. po dvoch rokoch používania. Treba pritom brať do úvahy aj to, aká je frekvencia a charakter jázd, ktoré ste s autom absolvovali. Teda či sú krátke a časté, alebo dlhé a občasné. Okrem toho jazda v meste je iná, ako “stabilná” jazda na dlhé trate, napríklad na diaľnici. Motor si pri dlhých jazdách udržuje stabilnú teplotu a je dostatočne výkonný.

Výmena žhavičov – doma či v servise?

V prípade, že musíte žhavič určite vymeniť, držte sa zlatého pravidla a vymeňte všetky žhaviče naraz. Ich poškodenie alebo opotrebenie totiž znižuje výkonnosť motora a zvyšuje spotrebu paliva aj hladiny škodlivých látok vo výfukových plynoch. Jeden žhavič s nižšou kvalitou môže ovplyvniť aj ostatné.

Výmena žhaviča nie je pritom vôbec ťažká. Mal by ju zvládnuť aj laik, ale v prípade mechanického poškodenia žeraviacej sviečky či sviečok zverte radšej výmenu do rúk odborníkov. Mohlo by sa stať, že by ste nechtiac poškodili aj iné časti motora a servis by sa tak nakoniec predražil.

Ak je ale chyba iba v tom, že je žhavič tepelne preťažený, alebo došlo ku skratu elektrických kontaktov, môžete žhaviče vymeniť aj sami.

Tu je niekoľko základných rád, ako postupovať:
▪ v prvom rade odpojte autobatériu, ale ešte predtým(ak ste s autom jazdili)

počkajte kým motor trochu vychladne

  • demontujte kryt motora a prezrite kontakty a možné nečistoty
  • demontujte žeraviace sviečky(najlepšie všetky)
  • namontujte nové žhaviče, pričom ich dôkladne zatiahnite
  • podľa potreby očistite a skontrolujte elektrické kontakty
  • pripojte späť autobatériu
  • namontujte späť kryt motoraV prípade, že ste počas demontáže alebo montovania nových žhavičov poškodili mechanicky niektorú časť motora alebo priamo žeraviacu sviečku a nie ste dostatočne zručný, prípadne nemáte vhodné náradie na vykonanie nápravy, odporúčame vám neodkladne kontaktovať odborníka, alebo preniesť vozidlo do autoservisu, kde sa o výmenu postarajú skúsení odborníci.