Skip to main content

Č astou chybou mnohých vodičov je ľahostajnosť voči kontrole vlastností chladiacej kvapaliny a celého chladiaceho systému vozidla. O to viac v zimných mesiacoch, pretože sa mnohí domnievajú, že pri nízkych teplotách nie je chladiaci systém motora príliš zaťažený. Bola by to pravda, ale je v tom jeden háčik.

Chladiaca kvapalina sa stará v prvom rade o odvod tepla z hlavy a bloku motora, ale sekundárne aj o ochranu nekovových častí motora ako sú gumové hadice a tesnenia. Na to, aby tieto funkcie dobre plnila musí mať určité vlastnosti. Najdôležitejšími sú dostatočne nízky bod mrazu a vhodné aditíva. Tie chránia kovové časti pred koróziou a nekovové časti pred starnutím a praskaním. Práve na tieto vlastnosti vplýva vonkajšia teplota ale aj doba používania.

Aj chladiaca zmes starne

Možno sa to zdá smiešne, ale je to tak. Na kvalitu chladiacej zmesi(chladiaca kvapalina obsahuje aj 2% vody a 6% rôznych aditív) vplýva predovšetkým doba používania. Vo väčšine prípadov majitelia vozidiel vymieňajú chladiacu kvapalinu po dvoch rokoch. Niektorí dokonca až po troch či štyroch rokoch. V tom prípade je však oveľa vyššie riziko opotrebovania motora či jeho zlyhania. Časom sa totiž znižuje obsah spomínaných aditív a mnohé látky obsiahnuté v zmesi strácajú svoje vlastnosti alebo menia svoje chemické zloženie.

Pritom kontrola a výmena chladiacej kvapaliny nie je vôbec zložitá. Môžete ju v prípade nutnosti urobiť aj sami. Najlepšie je však prenechať výmenu ale hlavne kontrolu chladiacej kvapaliny v rukách odborníkov. V rámci bežnej údržby sa o to postarajú pracovníci vo väčšine autoservisov.

Ktoré vlastnosti kontrolovať

Ak máte dostatok vedomostí a skúseností, môžete si vlastnosti chladiacej kvapaliny skontrolovať aj osobne. Budete ale potrebovať niekoľko nástrojov a meračov.

V prvom rade skontrolujte sfarbenie kvapaliny. Jednotlivé druhy chladiacich kvapalín majú rôzne sfarbenie pre ľahšie rozlíšenie a aj preto, aby sa zabránilo zmiešaniu odlišných druhov. Každý druh má svoje špecifické vlastnosti. Aj preto sú druhy rôzne označené.

Bod mrazu chladiacej kvapaliny môžete odmerať doma v mrazničke, ale tzv. mrazničkový test nie je dostatočne presný. V mrazničke je totiž priemerná teplota -18°C. Poviete si, že by to malo stačiť na to, aby ste vedeli či je bod mrazu vašej chladiacej kvapaliny dostatočný, ale nemusí to tak byť. Mal by byť aspoň o 5°C nižší ako je najnižšia teplota okolia. Na severe Slovenska to vôbec nemusí tak byť. Preto je lepšie nechať si skontrolovať túto vlastnosť odborníkmi.

Tiež je dôležitá hustota chladiacej zmesi. Kontrola je v tomto prípade jednoduchá. Stačí mať vhodný hustomer, ktorých je na trhu dostatok. Ďalšou vlastnosťou, na ktorú by sme nemali zabúdať je vodivosť chladiacej zmesi, ktorá nám nepriamo napovie niečo o jej korozívnej schopnosti. Čím viac je vodivejšia, tým je ochrana pred koróziou nižšia.

No a nesmie chýbať aj overenie kyslosti. Hodnota pH kvapaliny svedčí o úrovni aditív v zmesi, ktoré majú brániť korózii a tiež elektochemickým reakciám medzi kovovými časťami motora. Čím je nižšie pH, tým je nižšia úroveň spomínaných aditív.

V súčasnosti Vám vozidlo síce oznámi pomocou kontrolky prípadné problémy s chladiacou zmesou, ale pravidelná kontrola a výmena chladiacej kvapaliny je stále najspoľahlivejší spôsob, ako zabrániť nepríjemnostiam a zbytočným nákladom spojeným s poruchami motora.

Druhy chladiacich kvapalín

Ako sme už spomínali vyššie, jednotlivé druhy chladiacich zmesí sú ľahko rozoznateľné podľa farby. Je to hlavne preto, aby sa nezmiešali druhy, ktoré majú rôzne vlastnosti. Preto sú aj označené číslami a písmenami.

G10má žltú farbu a je určená pre staršie motory, ktoré nemajú hlavy z hliníkovej zliatiny

G11je zeleno-modrá pre motory novších áut s hlavami z hliníkových zliatin

G12je červená a kvalitnejšia a modernejšia ako G11. Rovnako je však pre novšie motory z hliníkovými zliatinami

G12+ a G12++ sú fialové a určené pre nové autá. Ide o zlepšené verzie G12, ktorá má tendenciu prepúšťať cez vodnú pumpu.

G13 má fialovú farbu a je predovšetkým určená pre nové autá, ale môže nahradiť chladiacu zmes aj v starších motoroch. Obsahuje totiž silikáty ktoré kovovým častiam poskytujú okamžitú ochranu.

Pri výbere správnej chladiacej kvapaliny do vášho auta je lepšie nechať si poradiť v prípade, že sa neviete sami rozhodnúť. Pri kontrole vám odborný pracovníci radi pomôžu.