Skip to main content

STK + EK

Služba zahŕňa:

 • vizuálna kontrola stavu brzdového systému
 • vizuálna kontrola stavu prednej a zadnej nápravy
 • kontrola stavu kvapalín
 • vizuálna kontrola úniku kvapalin – motor, prevodovka, chladiaci systém
 • kontrola stavu a tlaku pneumatík
 • kontrola vonkajšieho osvetlenia vozidla
 • premeranie stavu batérie s protokolom o stave
 • premeranie stavu chladiacej kvapaliny s protokolom o stave
 • premeranie stavu brzdovej kvapaliny
 • objednávka termínu na STK+EK
 • absolvovanie STK+EK, dodanie príslušných podkladov z vykonania kontroly
CenníkObjednať sa